Figury

Básnické figury patří (společně s tropy) k základním jazykovým prostředkům poezie. V tomto příspěvku si na ně malinko posvítíme.


Figurami máme v literární vědě na mysli neotřelé užití jazykových prostředků, které spadá do roviny syntaxe (skladby). Může jít o nejrůznější opakování slov, hromadění určitých výrazů nebo třeba neobvyklou práci se slovosledem. Na rozdíl od tropů se v případě užití figur nemění význam jednotlivých slov. Nejde tedy o žádná obrazná pojmenování či přenášení významu, ale spíše o umělecky motivovanou konfiguraci slov.

Slovník spisovného jazyka českého definuje figuru následovně:

Prostředek básnického stylu záležející v umělém seskupování slov nebo vět, při němž se nemění slovní význam.

Básnické figury
S takzvanými figurami se setkáváme v poezii, ale i v řadě jiných textů.

Mezi figury řadíme celou řadu básnických prostředků. Například se jedná o elipsu (výpustku), asyndeton, anaforu či aliteraci.

Figury se však nevyskytují pouze v básních. Pro ozvláštnění je můžeme využít i v jakémkoliv jiném textu.

Pošlete tento příspěvek dál! ↓

Zveřejnit odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *