Tropy

V tomto příspěvku se nebudeme zabývat pásem okolo rovníku, ale trošku jinými tropy. Konkrétně nám půjde o tropy básnické, které patří (společně s básnickými figurami) k základním jazykovým prostředkům poezie.


Trop či tropus je úmyslným užitím nějakého jazykového prostředku v přeneseném významu (slovo prase třeba nepoužijeme jako označení zvířete, ale přeneseně jako označení člověka). Jde tedy o nějaké obrazné, vedlejší či odvozené pojmenování. Kromě termínu tropy se v této souvislosti můžeme setkat i s označením básnické či figurativní obrazy.

Akademický slovník cizích slov definuje tropy takto:

Nepřímá obrazná pojmenování nějaké věci jménem věci jiné na základě určité příbuznosti nebo shody.

Básnické tropy
Tropy bývají v poezii na každém rohu.

Mezi tropy patří celá řada básnických prostředků, z nichž nejrozšířenější jsou metafory (přenesení významu na základě podobnosti) a metonymie (přenesení významu na základě věcné souvislosti). Kromě nich však můžeme pod pojem tropy zařadit i synekdochu nebo třeba perifrázi.

Samostatná literárněvědná disciplína, která se zabývá tropy, se nazývá tropika.

Pošlete tento příspěvek dál! ↓

Zveřejnit odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *