Metonymie

Metonymie

Metonymie patří společně s metaforou mezi základní typy tropů. Setkat se s ní můžeme v poezii, ale i v každodenní komunikaci. Stejně jako ostatní tropy spočívá metonymie v užití nějakého jazykového prostředku v přeneseném významu. V tomto případě jde […]

Read more
Básnické tropy

Tropy

V tomto příspěvku se nebudeme zabývat pásem okolo rovníku, ale trošku jinými tropy. Konkrétně nám půjde o tropy básnické, které patří (společně s básnickými figurami) k základním jazykovým prostředkům poezie. Trop či […]

Read more
Perifráze

Perifráze

S perifrází se můžeme setkat v poezii, ale vlastně i v jakémkoliv jiném textu. Jde o druh tropu, jímž můžeme svou výpověď zajímavým způsobem ozvláštnit. Termín perifráze pochází z klasické rétoriky a označuje jakýsi básnický opis. […]

Read more