Deminutivum

V následujícím příspěvku se podíváme na to, co v jazykovědě označuje slovo deminutivum (popř. diminutivum).


Pod tímto exoticky znějícím termínem se skrývá něco, co všichni moc dobře známe už z útlého dětství. Deminutiva jsou totiž zdrobněliny. Jde tedy o slova, která disponují jakýmsi „zdrobnělým“ významem (v porovnání s neutrálními slovy, z nichž jsou zdrobněliny odvozeny).

Slova, z nichž se tvoří zdrobněliny, mohou patřit mezi podstatná jména (stůl stoleček), přídavná jména (starýstařičký), příslovce (málomalinko) i slovesa (spátspinkat). Jak je částečně vidět z uvedených příkladů, obvykle se deminutiva tvoří ze základových slov za pomoci přípon či předpon.

Zdrobněliny (maličké nožičky a kytička)
Maličké nožičky a kytička – některé skutečnosti k použití deminutiv (zdrobnělin) přímo vybízejí.

Často zdrobnělinami naznačujeme svůj pozitivní vztah k vyjadřované skutečnosti (maminka, pivečko, páteček). Zároveň však můžeme deminutivum použít i pro vyjádření vztahu negativního (doktůrek, úředníček, hovádko). Záleží zde na významu základového slova, ale také na postoji mluvčího či na kontextu.

Pošlete tento příspěvek dál! ↓

Zveřejnit odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *