Apelativum

Slovo apelativum se v jazykovědě používá pro označení jedné ze základních skupin podstatných jmen. V následujícím příspěvku se na význam tohoto výrazu podíváme trošku podrobněji.


Jednoduše řečeno jsou apelativa obecná podstatná jména. Tedy taková substantiva, jejichž význam se vztahuje k třídě nějakých objektů. Jde zkrátka o slova, která mohou označovat různé jednotlivé předměty stejného druhu.

Apelativy jsou např. slova pes, město, lékař či smutek.

Apelativum
Slovem apelativum označujeme obecná podstatná jména.

Pro lepší pochopení také můžeme říci, že mezi apelativa (obecná jména) patří všechna podstatná jména, která nejsou jmény vlastními (těm se někdy v lingvistice říká propria).

Apelativa × propria

Apelativum (obecné jméno)Proprium (vlastní jméno)
pesAlík
městoPraha
řekaLabe
bratrJaromír

V jazyce platí, že každé apelativum se může stát propriem a naopak (v takových případech hovoříme o procesu proprializace apelativ či apelativizace proprií).

Pošlete tento příspěvek dál! ↓

Zveřejnit odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *