Dopodrobna × do podrobna

Když chcete napsat, že něco proběhlo velmi podrobně, detailně či zevrubně, napíšete spíše dopodrobna, nebo do podrobna?


Současná pravidla českého pravopisu umožňují pouze variantu bez mezery, tedy dopodrobna. Kdysi dávno se sice jednalo o dvě slova (do + podrobna), ale vzhledem k tomu, že se tyto výrazy vyskytovaly velmi často vedle sebe, došlo k jejich spojení v jediné příslovce.

Jedná se o takzvanou spřežku.

Dopodrobna

(správná varianta)

Do podrobna ×

(chybná varianta)


Příklady použití

Vždyť jsem ti to dopodrobna vysvětlil. Ty to pořád nechápeš?

Některé matematické operace jsme na gymplu probírali opravdu dopodrobna.


Píše se správně dopodrobna, nebo do podrobna?
Píše se správně dopodrobna, nebo do podrobna?
Pošlete tento příspěvek dál! ↓

Zveřejnit odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *