Mít co do činění × mít co dočinění

Mít co do činění, nebo mít co dočinění? Kterou ze dvou zmíněných variant byste použili v psaném projevu? Píše se tento výraz dohromady, nebo zvlášť?


Máme tu co do činění s pravopisným oříškem, s nímž si láme hlavu celá řada pisatelů.

S mezerou, nebo bez mezery? (mít co do činění × mít co dočinění)
S mezerou, nebo bez mezery? (mít co do činění × mít co dočinění)

Chcete-li mít svůj text napsaný správně, napište do činění (s mezerou). Jde o klasické spojení dvou slov – předložky do a slovesného podstatného jména činění (podstatné jméno odvozené od slovesa činit). Slovo dočinění v současné češtině vůbec nepoužíváme.

Poznámka na závěr: v Jungmannově slovníku (1835) bychom našli slovo dočiniti, jehož význam býval „dokonat, dodělat“, a také dočiniti se (= „dopustit se, spáchat“). Se slovním spojením mít co do činění však tato slova nijak nesouvisí – jednak mu neodpovídají svými významy, jednak se již v současné češtině nepoužívají.

Do činění

(psáno zvlášť – správná varianta)

Dočinění ×

(psáno dohromady – chybná varianta)


Příklady použití

Máme co do činění s velkým korupčním skandálem.

Brzy jsem si uvědomil, že mám co do činění s problémem, který je nad mé síly.

I podle neverbálního vyjadřování můžeme rozpoznat, zda máme co do činění s introvertem, nebo extrovertem.

S lidmi, jako jste vy, nechceme mít co do činění.


Pošlete tento příspěvek dál! ↓

Zveřejnit odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *