Nade vši pochybnost × nade vší pochybnost

Píše se správně nade vši pochybnost, anebo nade vší pochybnost? Nebo je snad pravopisně korektní variantou nadevší pochybnost? V rozličných česky psaných textech se můžeme setkat se všemi zmíněnými tvary tohoto frazému (ustáleného slovního spojení). Pojďme se však podívat na to, který z nich je opravdu spisovný.


Ustálená slovní spojení v sobě mohou uchovávat různé starší jazykové jevy, které už pro nás dnes mohou být nesrozumitelné (ale v minulosti se běžně používaly). Je to i případ frazému nade vši pochybnost, v němž má 4. pád jednotného čísla zájmena všechna tvar vši.

Nade vši pochybnost, nebo nade vší pochybnost?
Nade vši pochybnost, nebo nade vší pochybnost?

Současným jazykem bychom nejspíš daný význam vyjádřili slovy nad všechnu pochybnost. V době, kdy se tento frazém široce rozšířil mezi mluvčími češtiny, se však namísto tvaru všechnu běžně používal tvar vši.

Správně je tedy varianta nade vši pochybnost. Jde o spojení předložky nad(e), staršího tvaru 4. pádu zájmena všechna (tj. vši) a podstatného jména pochybnost.

Pokud byste si v souvislosti s tímto, ale i jakýmkoliv jiným podobným slovním spojením nebyli jisti, zda se rozhodnout pro tvar vši (s krýtkým i), anebo vší (s í), můžete využít následující pomůcku: u tvarů vši a vší lze délka odvodit od odpovídajících tvarů ukazovacího zájmena ta (pomůže vám rozlišení krátkého tvaru tu a dlouhých tvarů a tou) – např.:

  • tu pochybnost > vši pochybnost
  • v počestnosti > ve vší počestnosti
  • s tou parádou > se vší parádou.

Nade vši pochybnost

(správná varianta)

Nade vší pochybnost ×

(chybná varianta)

Poznámka na závěr: v prvním svazku Mluvnice současné češtiny (s podtitulem Jak se píše a jak se mluví) se můžeme dočíst, že tvar vši se (statisticky vzato) pro 4. pád zájmena všechna používá pouze minimálně – v psané češtině je tomu tak pouze ve 3 % případů. Když už však tento tvar použijeme, obvykle právě jako součást frazému nade vši pochybnost.


Příklady použití

Do konce utkání zbývají pouhé dvě minuty. Vzhledem k aktuálnímu stavu bude nade vši pochybnost vítězem Sparta.

Nade vši pochybnost se jedná o kostru tvora z druhohor.


Pošlete tento příspěvek dál! ↓

Zveřejnit odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *