Nade vši pochybnost × nade vší pochybnost

Píše se správně nade vši pochybnost, anebo nade vší pochybnost? Nebo je snad pravopisně korektní variantou nadevší pochybnost? V rozličných česky psaných textech se můžeme setkat se všemi zmíněnými tvary tohoto frazému (ustáleného slovního spojení). Pojďme se však podívat na to, který z nich je opravdu spisovný.


Ustálená slovní spojení v sobě mohou uchovávat různé starší jazykové jevy, které už pro nás dnes mohou být nesrozumitelné (ale v minulosti se běžně používaly). Je to i případ frazému nade vši pochybnost, v němž má 4. pád jednotného čísla zájmena všechna tvar vši.

Současným jazykem bychom nejspíš daný význam vyjádřili slovy nad všechnu pochybnost. V době, kdy se tento frazém široce rozšířil mezi mluvčími češtiny, se však namísto tvaru všechnu běžně používal tvar vši.

Správně je tedy varianta nade vši pochybnost. Jde o spojení předložky nad(e), staršího tvaru 4. pádu zájmena všechna (tj. vši) a podstatného jména pochybnost.


Pokud byste si v souvislosti s tímto, ale i jakýmkoliv jiným podobným slovním spojením nebyli jisti, zda se rozhodnout pro tvar vši (s krýtkým i), anebo vší (s í), můžete využít následující pomůcku: u tvarů vši a vší lze délka odvodit od odpovídajících tvarů ukazovacího zájmena ta (pomůže vám rozlišení krátkého tvaru tu a dlouhých tvarů a tou) – např.:

  • tu pochybnost > vši pochybnost
  • v počestnosti > ve vší počestnosti
  • s tou parádou > se vší parádou.

Nade vši pochybnost

(správná varianta)

Nade vší pochybnost ×

(chybná varianta)

Poznámka na závěr: v prvním svazku Mluvnice současné češtiny (s podtitulem Jak se píše a jak se mluví) se můžeme dočíst, že tvar vši se (statisticky vzato) pro 4. pád zájmena všechna používá pouze minimálně – v psané češtině je tomu tak pouze ve 3 % případů. Když už však tento tvar použijeme, obvykle právě jako součást frazému nade vši pochybnost.


Příklady použití

Do konce utkání zbývají pouhé dvě minuty. Vzhledem k aktuálnímu stavu bude nade vši pochybnost vítězem Sparta.

Nade vši pochybnost se jedná o kostru tvora z druhohor.


Nade vši pochybnost, nebo nade vší pochybnost?

Nade vši pochybnost, nebo nade vší pochybnost?

Pošlete tento příspěvek dál! ↓

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *