Něco je třeba sjednat, něco zase zjednat

Pojištění si sjednáváme, nebo zjednáváme? A co třeba pořádek? Ten je třeba zjednat, anebo sjednat? Ve spisovné češtině existují obě slova, je však třeba mít na paměti, že každé z nich znamená něco jiného.


Slovo sjednat (s předponou s-) znamená „smluvit“ či „dojednat“. Můžeme si tedy sjednat schůzku, termín, smlouvu nebo třeba podmínky příměří.

Naproti tomu sloveso zjednat (s předponou z-) znamená „zajistit“. Buď ve smyslu „získat za peníze či za jinou odměnu někoho k nějaké práci“ (najmout či objednat si někoho na nějakou činnost), anebo ve významu „úsilím něčeho dosáhnout“. Zjednat si tak můžeme řemeslníka, paní na hlídání nebo také respekt, pořádek, ticho či nápravu.

Sjednat, nebo zjednat?
Pojištění si sjednáváme, ale respekt si je třeba zjednat.

Sjednat = smluvit; dojednat

(předpona s-)

Zjednat = zajistit

(předpona z-)


Příklady použití

Loni si sjednal životní pojištění.

Sjednejme si schůzku na příští pondělí.

Nový učitel už v té třídě zjedná pořádek.

Moc jsme doma nestíhali, a tak jsme si zjednali paní na hlídání.


Pošlete tento příspěvek dál! ↓

Zveřejnit odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *