Skloňování zájmen jenž a jež

Vztažná zájmena jenž a jež se člověku mohou při psaní jakéhokoliv textu hodit – už z toho důvodu, že mohou zabránit stylisticky neobratnému nadužívání zájmena který.


Celé řadě pisatelů však používání slov jenžjež působí nemalé potíže. Je zkrátka potřeba vědět, jak vypadají jednotlivé tvary těchto zájmen. Vždy si nejprve určete gramatický rod a pád zájmena, které chcete použít, a na základě toho pak zvolte ten správný tvar.

A jak tedy jednotlivé tvary zmíněných zájmen vypadají? Přehled skloňování najdete níže.

Skloňování zájmen jenž a jež – znáte správné tvary těchto slov?
Skloňování zájmen jenž a jež může člověka pěkně potrápit.

Poznámka k následujícím tabulkám: V některých tvarech (viz např. 2. pád jednotného čísla zájmena jenž, mužský životný rod) uvádíme i varianty s počátečním n (namísto j). Tyto tvary se používají po předložkách – např. bez nějžk níž, s nímž apod.


Jenž – rod mužský životný

Pád Jednotné číslo Množné číslo
1. jenž již
2. jehož, jejž, něhož, nějž jichž, nichž
3. jemuž, němuž jimž, nimž
4. jehož, jejž, něhož, nějž jež, něž
5.
6. němž nichž
7. jímž, nímž jimiž, nimiž

Jenž – rod mužský neživotný

Pád Jednotné číslo Množné číslo
1. jenž jež
2. jehož, jejž, něhož, nějž jichž, nichž
3. jemuž, němuž jimž, nimž
4. jejž, nějž jež, něž
5.
6. němž nichž
7. jímž, nímž jimiž, nimiž

Jež – rod ženský

Pád Jednotné číslo Množné číslo
1. jež jež
2. jíž, níž jichž, nichž
3. jíž, níž jimž, nimž
4. již, niž jež, něž
5.
6. níž nichž
7. jíž, níž jimiž, nimiž

Jež – rod střední

Pád Jednotné číslo Množné číslo
1. jež jež
2. jehož, jejž, něhož, nějž jichž, nichž
3. jemuž, němuž jimž, nimž
4. jež, něž jež, něž
5.
6. němž nichž
7. jímž, nímž jimiž, nimiž

Příklady použití

Honza je člověk, jenž mi prostě přirostl k srdci.

Ti lupiči, již nás loni vykradli, jsou už konečně ve vězení.

Budou tam i naši sousedé, k nimž chodíme každý měsíc na večeři.

Z okna jsme viděli kopec, nad nímž pomalu začínalo svítat.

Fotky, jež jsme si prohlíželi, byly černobílé.

Květina, již denně zaléval, konečně rozkvetla.

Elektřina je pomocnicí, bez níž si už život nedovedeme představit.

Přemýšlejte o tématech, k nimž se daný problém vztahuje.


Pošlete tento příspěvek dál! ↓

5 comments

  1. Mně pořád nejde přes pusu ten tvar prvního pádu plurálu “muži, již přišli”. Vím, že je to tak dobře, ale nějak se to zdráhám používat, protože mi připadá, že by si lidi mysleli, že to mám špatně.

    1. Viz Internetová jazyková příručka Ústavu pro jazyk český: „Některé zdroje včetně PČP uvádějí v 2. p. j. č. pouze podobu jehož (variantně něhož). Avšak již MČ připojuje ke skloňování tohoto zájmena poznámku, že se v 2. p. j. č. u středního a mužského neživotného rodu nově objevují varianty jejž, nějž. Praxe používání těchto tvarů ve zmíněných pozicích je patrna i dnes, třeba však dodat, že se týká také mužského životného rodu. Ani v jednom uvedeném případě bychom tvary jejž, nějž neodmítali.“

Zveřejnit odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *