Afta × aft

Je ta afta, nebo ten aft? V každodenní komunikaci (mluvené i psané) se používají obě varianty. Která z nich je však správná z hlediska pravidel pravopisu? Kodifikační příručky uvádějí jako spisovnou variantu pouze […]

Read more

Hospici × hospicy

Psaní podstatného jména hospic vám může pěkně zamotat hlavu. Jak třeba vypadá sedmý pád množného čísla tohoto výrazu? S hospicy, nebo s hospici? Pravopisná pravidla umožňují použití obou variant. Podstatné jméno hospic […]

Read more