Kvartární × kvartální

Primární, sekundární, terciární… A jak byste cizím slovem označili čtvrtý stupeň? Kvartární, nebo kvartální? Odpověď snadno odvodíme od slov označujících předchozí stupně – primární, sekundární, terciární. V těchto slovech nemáme žádné písmeno L → […]

Read more