Kvartární × kvartální

Primární, sekundární, terciární… A jak byste cizím slovem označili čtvrtý stupeň? Kvartární, nebo kvartální?
Odpověď snadno odvodíme od slov označujících předchozí stupně – primárnísekundárníterciární. V těchto slovech nemáme žádné písmeno L → totéž bude platit i pro slovo kvartární. Správná je tedy varianta s písmenem R.

Ovšem pozor: slovo kvartální v češtině také existuje. Znamená však něco jiného – nepatří do řady slov primárnísekundární, terciární…, ale jeho význam je „čtvrtletní“.

Kvartární = čtvrtý v nějakém pořadí; vztahující se k číslu čtyři; čtvrtého druhu, řádu

(s písmenem R)

Kvartální = čtvrtletní; tříměsíční

(s písmenem L)


Příklady použití

Během právě skončeného výzkumu jsme odhalili kvartární znaky této rostliny.

Myslíte si, že pro ekonomiku je důležitá i činnost kvartárního sektoru?

V minulé práci jsem dostával kvartální výplatu.

Neopíjí se každý den, to bych mu křivdila. Ale je to takový kvartální piják.

Ještě pracujete na těch kvartálních výkazech?


Kvartární, nebo kvartální?

Kvartární, nebo kvartální?

Pošlete tento příspěvek dál! ↓

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *