Kvartární × kvartální

Primární, sekundární, terciární… A jak byste cizím slovem označili čtvrtý stupeň? Kvartární, nebo kvartální?


Odpověď snadno odvodíme od slov označujících předchozí stupně – primárnísekundárníterciární. V těchto slovech nemáme žádné písmeno L → totéž bude platit i pro slovo kvartární. Správná je tedy varianta s písmenem R.

Ovšem pozor: slovo kvartální v češtině také existuje. Znamená však něco jiného – nepatří do řady slov primárnísekundární, terciární…, ale jeho význam je „čtvrtletní“.

Kvartární = čtvrtý v nějakém pořadí; vztahující se k číslu čtyři; čtvrtého druhu, řádu

(s písmenem R)

Kvartární, nebo kvartální?
Kvartární, nebo kvartální?

Kvartální = čtvrtletní; tříměsíční

(s písmenem L)


Příklady použití

Během právě skončeného výzkumu jsme odhalili kvartární znaky této rostliny.

Myslíte si, že pro ekonomiku je důležitá i činnost kvartárního sektoru?

V minulé práci jsem dostával kvartální výplatu.

Neopíjí se každý den, to bych mu křivdila. Ale je to takový kvartální piják.

Ještě pracujete na těch kvartálních výkazech?


Pošlete tento příspěvek dál! ↓

Zveřejnit odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *