Frazémy v češtině

Frazém

Frazémy (někdy také nazývané frazeologismy či idiomy) mají v našem jazyce své nezastupitelné místo. Vedle obyčejných slov pro nás totiž představují zajímavý způsob, jak se můžeme vyjadřovat. Ustálená kombinace slov Jak všichni dobře víme, […]

Číst více

Kvartární × kvartální

Primární, sekundární, terciární… A jak byste cizím slovem označili čtvrtý stupeň? Kvartární, nebo kvartální? Odpověď snadno odvodíme od slov označujících předchozí stupně – primární, sekundární, terciární. V těchto slovech nemáme žádné písmeno L → […]

Číst více
Kiwi, nebo kivi?

Kiwi × kivi

Píše se správně kiwi, anebo kivi? Záludná to otázka. A odpověď možná leckoho překvapí. Obě slova jsou totiž pravopisně správná, ovšem každé z nich označuje něco jiného. Pokud se tedy ptáte, […]

Číst více