Terciární × terciální

Primární, sekundární… A to třetí v pořadí? Říká se správně terciární, nebo terciální?


Pravidla pravopisu povolují pouze užití první zmíněné varianty, tedy té s písmenem R. Vždyť se podívejte na méně problematická slova primárnísekundární. Ta také píšeme (a to zcela přirozeně, bez jakýchkoliv pochyb) s písmenem R a nikoliv L.

Terciární 

(správná varianta)

Terciální ×

(chybná varianta)


Příklady použití

Terciární sektor zahrnuje školství, zdravotnictví, kulturu či placené služby.

To, co popisujete, je až terciární funkcí toho stroje.

Terciárním vzděláváním rozumíme vysoké a vyšší odborné školy.


Terciární, nebo terciální?
Terciární, nebo terciální?
Pošlete tento příspěvek dál! ↓

Zveřejnit odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *