Archiv × archív

Užili byste při psaní slova archiv/archív spíše příponu -iv, nebo -ív? Co nám o této problematice říkají pravidla pravopisu? Pravidla jsou v tomto případě shovívavá – umožňují použití obou variant. Slova archiv […]

Read more