Puls × pulz

Píše se správně puls, nebo pulz?


Slovo, které je synonymem výrazu tep, můžeme napsat se s i se z. Pravidla českého pravopisu říkají, že zcela v pořádku je jak tvar puls, tak i varianta pulz.

Puls 

(správná varianta)

Pulz 

(správná varianta)

Pulz, nebo puls?
Pulz, nebo puls?

Příklady použití

Záchranář se nejprve pokusil nahmatat raněnému pulz.

Autor dokázal zachytit puls doby.


Pošlete tento příspěvek dál! ↓

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *