Archiv × archív

Užili byste při psaní slova archiv/archív spíše příponu -iv, nebo -ív? Co nám o této problematice říkají pravidla pravopisu?


Pravidla jsou v tomto případě shovívavá – umožňují použití obou variant. Slova archiv a archív jsou totiž takzvané dublety.

Archiv

(správná varianta)

Archív

(správná varianta)


Příklady použití

Fotografie pochází z autorova osobního archivu.

Celé dny vysedával v městském archívu.


Archiv, nebo archív?
Archiv, nebo archív?
Pošlete tento příspěvek dál! ↓

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *