Derivace

Derivace

Derivace znamená „odvozování“. V jazykovědě tímto termínem označujeme jeden ze způsobů tvoření slov – ten, který je pro český jazyk úplně základní. Pro vysvětlení významu slova derivace se tedy musíme vydat do slovotvorby. […]

Read more

Archiv × archív

Užili byste při psaní slova archiv/archív spíše příponu -iv, nebo -ív? Co nám o této problematice říkají pravidla pravopisu? Pravidla jsou v tomto případě shovívavá – umožňují použití obou variant. Slova archiv […]

Read more
1 2