Abychom × aby jsme, abyste × aby jste

Spisovné tvary slov abychom, abyste, abych či abys můžeme odvodit od odpovídajících tvarů podmiňovacího způsobu slovesa být. Chybné tvary aby jsme, abysme, aby jste, aby jsem či aby jsi raději nepoužívejte. Nejsou totiž spisovné. Abychom ✓ (správná varianta) Aby […]

Read more