Abychom × aby jsme, abyste × aby jste

Spisovné tvary slov abychomabysteabych či abys můžeme odvodit od odpovídajících tvarů podmiňovacího způsobu slovesa být.


Chybné tvary aby jsme, abysmeaby jsteaby jsem či aby jsi raději nepoužívejte. Nejsou totiž spisovné.


Abychom 

(správná varianta)

Aby jsme, abysme ×

(chybné varianty)


Abyste 

(správná varianta)

Aby jste ×

(chybná varianta)


Abych 

(správná varianta)

Aby jsem ×

(chybná varianta)


Abys 

(správná varianta)

Aby jsi ×

(chybná varianta)


Příklady použití

Abychom byli vzdělaní, musíme studovat.

Abyste se měli lépe, začněte se sebou něco dělat.

Šel jsem tam, abych se něco nového dozvěděl.

Chtěl bych tě poprosit, abys o tom už nemluvil.


Sloveso BÝT: podmiňovací způsob
Sloveso BÝT: podmiňovací způsob – od těchto tvarů snadno odvodíme i správné tvary slov abychom, abyste, abych či abys.
Pošlete tento příspěvek dál! ↓

6 comments

  1. chápu to tak, že ve větě: Abys viděl, jak se cítíme – je špatně jak aby jsi viděl…., tak aby si viděl…..?
    nemůže se teda použít ani Aby si viděl… to je též špatně?

  2. Já si myslím, že správné je obojí – abys se smála i aby ses smála. Lépe mi ale zní aby ses smála.

  3. Pan Zikmund to má správně, neboť jde o 2. os. č. j., tedy “ty”. Vaše věta pane Ploc, ve které jste použil spojení “abys se” je špatně. Kdyby šlo o 2. os. č. mn., tak byste mohl napsat “abyste se”, tedy “vy”. Spojení “abys se” je patvar, který ani neodkazuje na správnou osobu. Ono “se” vám odkazuje buď na 3. os. (č.j. nebo č. mn.) nebo již zmíněnou 2. os. č. mn., tedy se odkazuje na osoby “vy”, “on, ona, ono” nebo “oni, ony, ona”. Když mluvíte v daném kontextu na 2. os. č. j. tak musíte použít slovíčko “ses”. A samozřejmě nemůžete použít ani jiný patvar jako “abys ses”. Správná varianta uvedené větě a se správným významem je “aby ses”.

Zveřejnit odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *