Kdybyste × kdyby jste, kdybychom × kdyby jsme

Pravopisně správné tvary slov kdybychomkdybystekdybych či kdybys můžeme odvodit od odpovídajících tvarů podmiňovacího způsobu slovesa být.


Nesprávné tvary kdyby jsme, kdybysmekdyby jstekdyby jsem či kdyby jsi raději nepoužívejte. Nejsou totiž spisovné.


Kdybychom 

(správná varianta)

Kdyby jsme, kdybysme ×

(chybné varianty)


Kdybyste 

(správná varianta)

Kdyby jste ×

(chybná varianta)


Kdybych 

(správná varianta)

Kdyby jsem ×

(chybná varianta)


Kdybys 

(správná varianta)

Kdyby jsi ×

(chybná varianta)


Příklady použití

Kdybychom bydleli v Rusku, pili bychom hodně vodky.

Kdybyste se lépe učili, nemuseli jste dopadnout takhle.

Kdybych to věděl, nepřišel bych.

Kdybys nebyl můj bratr, vyrazil bych s tebou dveře.


Sloveso BÝT: podmiňovací způsob
Sloveso BÝT: podmiňovací způsob – od těchto tvarů snadno odvodíme i správné tvary slov kdybychom, kdybyste, kdybych či kdybys.
Pošlete tento příspěvek dál! ↓

Zveřejnit odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *