Vzpomněl × vzpoměl

Psaní vzpomněl × vzpoměl je častým problémem široké škály pisatelů. Který z těchto tvarů je spisovný? Který bychom měli použít, aby byl náš text pravopisně v pořádku?Slovo, o němž je řeč, se správně píše se skupinou MNĚ. Spisovnou variantou je tak pouze tvar vzpomněl. Podobně je to pak i se slovy zapomněl, připomnělpomněnka nebo domněnka.

Pomůckou nám může být to, že si řekneme jiný tvar tohoto slovesa – např. infinitiv vzpomenout. Můžeme si totiž povšimnout, že i toto slovo obsahuje písmeno N.

Vzpomněl

(správná varianta)

Vzpoměl ×

(chybná varianta)


Příklady použití

Měl jsem cestou z práce koupit chleba, ale vzpomněl jsem si na to až doma.

Vzpomněla sis na mě s tou knížkou, kterou jsem chtěla půjčit?


Vzpomněl, nebo vzpoměl?

Vzpomněl, nebo vzpoměl?

Pošlete tento příspěvek dál!

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *