Vzpomněl × vzpoměl

Psaní vzpomněl × vzpoměl je častým problémem široké škály pisatelů. Který z těchto tvarů je spisovný? Který bychom měli použít, aby byl náš text pravopisně v pořádku?


Slovo, o němž je řeč, se správně píše se skupinou MNĚ. Spisovnou variantou je tak pouze tvar vzpomněl. Podobně je to pak i se slovy zapomněl, připomnělpomněnka nebo domněnka.

Připomněl

Pravopis slova vzpomněl si můžeme odvodit od slovesa vzpomenout.

Pomůckou nám může být to, že si řekneme jiný tvar tohoto slovesa – např. infinitiv vzpomenout. Můžeme si totiž povšimnout, že i toto slovo obsahuje písmeno N.

Vzpomněl

(správná varianta)

Vzpoměl ×

(chybná varianta)


Příklady použití

Měl jsem cestou z práce koupit chleba, ale vzpomněl jsem si na to až doma.

Vzpomněla sis na mě s tou knížkou, kterou jsem chtěla půjčit?


Vzpomněl, nebo vzpoměl?

Vzpomněl, nebo vzpoměl?

Pošlete tento příspěvek dál! ↓

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *