Domnělý × domělý

Toto přídavné jméno označuje stav, který se nám jeví jako pravdivý, ale ve skutečnosti takový není. Jak se ale toto slovo v češtině správně píše? Domnělý, nebo domělý?


Abychom si na zmíněnou otázku dokázali odpovědět, stačí si připomenout infinitiv slovesa domnívat se. V něm jasně vidíme skupinu -mn-, kterou tak napíšeme i v adjektivu domnělý.

Totéž pak samozřejmě platí i pro příslovce domněle, které je od přídavného jména domnělý odvozené. Stejně tak píšeme skupinu -mn- i v podstatném jménu domněnka.

Domnělý

(správná varianta)

Domělý ×

(chybná varianta)

Domnělá, nebo skutečná levitace?
Skutečná, nebo domnělá levitace?

Příklady použití

Domnělý zloděj skončil v cele předběžného zadržení.

Ta domnělá urážka ji opravdu rozzlobila.

Dva roky jsme čelili domnělému nebezpečí, které však nakonec vůbec nebezpečím nebylo.


Pošlete tento příspěvek dál! ↓

Zveřejnit odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *