Kecy × keci

Časté dilema: čím se mám řídit při psaní prvního pádu množného čísla podstatného jména kec? Mohou vás napadnout dvě možnosti:


  • kecy se skloňují jako hrady, a tak napíšeme ypsilon × céčko je měkká souhláska, a proto napíšeme měkké i (keci).

Co je tedy správně? Z hlediska pravidel českého pravopisu rozhodně první možnost.

Kecy

Kecy

Ve slově kecy se opravdu píše ypsilon. Jedná se totiž o výjimku z pravidla o psaní měkkého i po souhlásce c. Tato výjimka se týká psaní podstatných jmen rodu mužského neživotného skloňovaných podle vzoru hrad – u nich se správně píše y. Tato výjimka se týká slova kecy, ale také tácy, puncy, hecy či kibucy.

Kecy 

(správná varianta)

Keci ×

(chybná varianta)Příklady použití

Sleduji na Twitteru Jiřího Ovčáčka, ale jsou tam jen samé kecy.

Řečem pana Babiše nevěř, vždyť jsou to jen kecy.


Na základě tohoto problematického jevu se někdy v jazykovědných kruzích hovoří o tom, že by se mělo přehodnotit vnímání hlásky c – není totiž jednoznačné, zda se skutečně jedná o čistě měkkou souhlásku, anebo už o souhlásku obojetnou.

Pokud vás toto téma zaujalo, doporučujeme vaší pozornosti zajímavý článek Roberta Adama vtipně nazvaný „Bezkopcý úval známý svými hicy předlohou skici mistra Kopanici.“ Je c měkké, nebo obojetné?, který vyšel v časopise Naše řeč, 86, 2003, s. 169–180.

Někdy je lepší mlčet, než mít hloupé kecy.

Někdy je lepší mlčet, než mít hloupé kecy.

Pošlete tento příspěvek dál! ↓

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *