Kecy × keci

Časté dilema: čím se mám řídit při psaní prvního pádu množného čísla podstatného jména kec? Mohou vás napadnout dvě možnosti:


  • kecy se skloňují jako hrady, a tak napíšeme ypsilon × céčko je měkká souhláska, a proto napíšeme měkké i (keci).

Co je tedy správně? Z hlediska pravidel českého pravopisu rozhodně první možnost.

Kecy
Kecy

Ve slově kecy se opravdu píše ypsilon. Jedná se totiž o výjimku z pravidla o psaní měkkého i po souhlásce c. Tato výjimka se týká psaní podstatných jmen rodu mužského neživotného skloňovaných podle vzoru hrad – u nich se správně píše y. Tato výjimka se týká slova kecy, ale také tácy, puncy, hecy či kibucy.

Kecy 

(správná varianta)

Keci ×

(chybná varianta)


Příklady použití

Sleduji na Twitteru Jiřího Ovčáčka, ale jsou tam jen samé kecy.

Řečem pana Babiše nevěř, vždyť jsou to jen kecy.


Na základě tohoto problematického jevu se někdy v jazykovědných kruzích hovoří o tom, že by se mělo přehodnotit vnímání hlásky c – není totiž jednoznačné, zda se skutečně jedná o čistě měkkou souhlásku, anebo už o souhlásku obojetnou.

Pokud vás toto téma zaujalo, doporučujeme vaší pozornosti zajímavý článek Roberta Adama vtipně nazvaný „Bezkopcý úval známý svými hicy předlohou skici mistra Kopanici.“ Je c měkké, nebo obojetné?, který vyšel v časopise Naše řeč, 86, 2003, s. 169–180.

Někdy je lepší mlčet, než mít hloupé kecy.
Někdy je lepší mlčet, než mít hloupé kecy.
Pošlete tento příspěvek dál! ↓

8 comments

  1. Mám na věc opačný názor, než “odborníci” z ÚJČ a nehodlám to měnit.

    Nicméně by mě zajímalo, jaké i/y se podle nich píše, pokud se slovo “keci” použije jako zvukomalebná citoslovce, označující dopad kapek polotekuté hmoty.

Zveřejnit odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *