Tácy × táci

Čím se řídit při psaní množného čísla podstatného jména tác? Mohou vás napadnout dvě rozporuplná pravidla:

  1. Slovo tácy se skloňuje podle vzoru hrad, a proto se po C píše ypsilon.
  2. C je měkkou souhláskou, a tak se ve slově táci píše měkké I.

Správnou volbou je z hlediska českého pravopisu možnost 1. Ve slově tácy se opravdu píše ypsilon. Jedná se totiž o výjimku z pravidla o psaní měkkého I po souhlásce C. Tato výjimka se týká psaní podstatných jmen rodu mužského neživotného skloňovaných podle vzoru hrad – u nich se správně píše tvrdé Y.

Tato výjimka se týká slova tácy, ale také kecy, puncy, hecy či kibucy.

Tácy 

(správná varianta)

Táci ×

(chybná varianta)


Příklady použití

Odnášejte si po sobě jídelní tácy!

Na rautu byly čtyři tácy s jednohubkami.

Koupil jsem si nové boty. Stály dva tácy.


Na základě tohoto problematického jevu se někdy v jazykovědných kruzích hovoří o tom, že by se mělo přehodnotit vnímání hlásky C – není totiž jednoznačné, zda se skutečně jedná o čistě měkkou souhlásku, anebo už o souhlásku obojetnou.

Pokud vás toto téma zaujalo, doporučujeme vaší pozornosti zajímavý článek Roberta Adama vtipně nazvaný „Bezkopcý úval známý svými hicy předlohou skici mistra Kopanici.“ Je c měkké, nebo obojetné?, který vyšel v časopise Naše řeč, 86, 2003, s. 169–180.

Tácy, nebo táci?

Tácy, nebo táci?Pošlete tento příspěvek dál!

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *