Tematický × tématický

Píše se správně tematický (s krátkým E), nebo tématický (s dlouhým E)? Odpověď možná překvapí i mnohé rodilé mluvčí češtiny.


Pravopisně správně je totiž krátká varianta, tj. tvar tematický. Shodují se na tom Slovník spisovné češtiny, Slovník spisovného jazyka českého, Akademický slovník cizích slov i moderní Internetová jazyková příručka Ústavu pro jazyk český. A to už jsou autority, kterým bychom věřit měli.

Tematický

(správná varianta)

Tématický ×

(chybná varianta)


Příklady použití

Před maturitou jsme dostali několik tematických okruhů, které jsme se měli naučit.

To, o čem mluvíte, je tematickým východiskem mého výzkumu.

Obsah knihy je tematicky uzavřeným celkem.


Tematický, nebo tématický?
Jak tohle slovo napsat? Tematický, nebo tématický?
Pošlete tento příspěvek dál! ↓

Zveřejnit odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *