Zapotřebí × za potřebí

Při psaní se můžeme dostat do situace, kdy si nejsme jisti, jestli je výraz, který hodláme napsat, klasickým spojením předložky a jména, anebo jde o takzvanou příslovečnou spřežku. Například nám nemusí být jasné, jestli se správně píše zapotřebí, nebo za potřebí?


V tomto konkrétním případě se skutečně jedná o příslovečnou spřežku. Zapotřebí se tedy píše dohromady.

Zapotřebí

(správná varianta)

Za potřebí ×

(chybná varianta)


Příklady použití

Máš to trápení zapotřebí?

Je zapotřebí naskladnit nové zboží.


Píše se správně za potřebí, nebo zapotřebí?
Píše se správně za potřebí, nebo zapotřebí?
Pošlete tento příspěvek dál! ↓

One comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *