Ať už studujete bohemistiku, učíte se češtinu k maturitě, nebo jen ze zájmu čtete články o své mateřštině a literatuře, pravděpodobně občas narazíte na nějaký termín, jehož význam vám není úplně jasný. Připravili jsme proto pro vás češtinářský slovníček, v němž pojmy z oblasti českého jazyka a literatury vysvětlujeme.

Adverbiale (příslovečné určení)

Adverbiale

Slovo adverbiale (někdy psáno i s á – adverbiále) se v jazykovědných kruzích používá jako označení příslovečného určení. Jde tedy o pojmenování jednoho z větných členů. Averbiale neboli příslovečné určení je větným členem, který v češtině […]

Read more
Adjektivum (přídavné jméno)

Adjektivum

Adjektivum je termín, kterým se v lingvistice označuje přídavné jméno. Toto pojmenování pochází z latiny, ale v odbornějších kruzích se běžně používá i v českém prostředí. Přídavná jména neboli adjektiva jsou jedním z ohebných slovních druhů. […]

Read more
Kompozice (skládání)

Kompozice

Kompozice je v jazykovědě jedním ze způsobů tvoření nových slov. Do češtiny bychom tento termín mohli přeložit jako skládání. Při kompozici obvykle vstupují do hry dvě plnovýznamová slova, z nichž se pak tímto procesem stává […]

Read more
Derivace

Derivace

Derivace znamená „odvozování“. V jazykovědě tímto termínem označujeme jeden ze způsobů tvoření slov – ten, který je pro český jazyk úplně základní. Pro vysvětlení významu slova derivace se tedy musíme vydat do slovotvorby. […]

Read more
Konkrétum

Konkrétum

Slovo konkrétum se v jazykovědě používá jako označení jedné ze skupin podstatných jmen. Opakem tohoto termínu je abstraktum. Výraz konkrétum bychom mohli opsat slovním spojením konkrétní podstatné jméno. Konkréta jsou totiž […]

Read more
Abreviace

Abreviace

Pro vysvětlení lingvistického termínu abreviace musíme zabrousit do slovotvorby (oboru, který se zabývá tvořením nových slov). Slovo abreviace znamená „zkracování“ a v jazykovědě jím označujeme jeden ze způsobů tvorby nových slov. Jedná se zkrátka o princip, […]

Read more
1 2 3