Ať už studujete bohemistiku, učíte se češtinu k maturitě, nebo jen ze zájmu čtete články o své mateřštině a literatuře, pravděpodobně občas narazíte na nějaký termín, jehož význam vám není úplně jasný. Připravili jsme proto pro vás češtinářský slovníček, v němž pojmy z oblasti českého jazyka a literatury vysvětlujeme.

Metonymie

Metonymie

Metonymie patří společně s metaforou mezi základní typy tropů. Setkat se s ní můžeme v poezii, ale i v každodenní komunikaci. Stejně jako ostatní tropy spočívá metonymie v užití nějakého jazykového prostředku v přeneseném významu. V tomto případě jde […]

Číst více
Frazémy v češtině

Frazém

Frazémy (někdy také nazývané frazeologismy či idiomy) mají v našem jazyce své nezastupitelné místo. Vedle obyčejných slov pro nás totiž představují zajímavý způsob, jak se můžeme vyjadřovat. Ustálená kombinace slov Jak všichni dobře víme, […]

Číst více
Litotes

Litotes

Litotes je zajímavá řečnická figura, s jejíž pomocí se můžeme vyjadřovat nepřímo a zdrženlivě. Když zkrátka potřebujeme vyjádřit něco, co se nám tak úplně vyjádřit nechce (nejde nám to takříkajíc z úst), […]

Číst více
Básnické figury

Figury

Básnické figury patří (společně s tropy) k základním jazykovým prostředkům poezie. V tomto příspěvku si na ně malinko posvítíme. Figurami máme v literární vědě na mysli neotřelé užití jazykových prostředků, které spadá do roviny […]

Číst více
Perifráze

Perifráze

S perifrází se můžeme setkat v poezii, ale vlastně i v jakémkoliv jiném textu. Jde o druh tropu, jímž můžeme svou výpověď zajímavým způsobem ozvláštnit. Termín perifráze pochází z klasické rétoriky a označuje jakýsi básnický opis. […]

Číst více
1 2 3