Kalk

Termínem kalk označujeme v lingvistice jeden ze způsobů přejímání slov z jiného jazyka. O co přesně se jedná, si vysvětlíme v následujícím příspěvku.


V čem je takzvané kalkování specifické? Jedná se o princip přejetí slova (či slovního spojení) z jednoho jazyka do druhého, který spočívá v doslovném překladu. Cílový jazyk sice v tomto případě použije vlastní prostředky, ale vlastně napodobí strukturu, kterou má dané slovo ve výchozím jazyce.

Rozlišovat můžeme následující typy kalků:

  • Gramatický kalk – přeloží se každá část slovotvorné struktury (např. z německého blitz‑schnell takto vzniklo české blesku-rychle).
  • Sémantický kalk – existující slovo získá další význam podle vzoru v jiném jazyce (např. slovo myš se podle anglického vzoru začalo v češtině používat i jako označení pomůcky k ovládání počítače).
  • Frazeologický kalk – doslovně přeložen je celý frazém, tedy např. přísloví, pořekadlo či jiné ustálené slovní spojení (v hovorové češtině se např. začalo používat spojení mějte hezký den, které je doslovným překladem anglického have a nice day).
Kalk = doslovný překlad z jiného jazyka

Všemi zmíněnými druhy kalkování probíhá v češtině i v jiných jazycích obohacování slovní zásoby (vedle dalších způsobů, jako je např. derivace či kompozice).

Pošlete tento příspěvek dál! ↓

Zveřejnit odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *