Maraton × maratón

Jde o označení běhu na 42,195 km, popř. i dalších disciplín, jejichž společným jmenovatelem je vytrvalost. Jak se ale toto slovo správně píše? Maraton, nebo maratón?


Napíšete-li v tomto slově krátké o, chybu neuděláte. Váš text však bude pravopisně správný i v případě, že se rozhodnete pro ó. Pravidla tady zkrátka umožňují obě varianty – spisovné jsou v češtině tvary maraton i maratón.

Úplně stejně je to i s psaním adjektiva maratonský/maratónský – i zde můžeme napsat jak dlouhé, tak krátké o.

Pozor však na substantivum maratonec – u něj uvádějí kodifikační příručky (Akademický slovník cizích slov, Slovník spisovné češtiny i Internetová jazyková příručka Ústavu pro jazyk český) pouze variantu s krátkým o.

Maraton, nebo maratón?
Maraton, nebo maratón?

A proč se maratonu říká právě maraton (nebo chcete-li maratón)? Je to podle řeckého města Marathón, u kterého se měla roku 490 před naším letopočtem odehrát legendární bitva Athéňanů s Peršany. Po vítězství Athéňanů prý běžel vytrvalec Feidippidés 42,195 km do Athén, aby Řeky o dobrém konci bitvy informoval. Údajně doběhl do cíle a po slovech „zvítězili jsme“ zemřel vyčerpáním.

Maraton

(správná varianta)

Maratón

(správná varianta)


Příklady použití

Běhám pravidelně, ale na maraton si ještě netroufám.

Prvního maratónu se zúčastnila ve svých dvaceti letech.

V mládí jsem chtěl být maratonským běžcem.

Už jsi někdy běžela maratónský závod?


Pošlete tento příspěvek dál! ↓

Zveřejnit odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *