Procentuální × procentuelní

V jazykové praxi se můžeme setkat s oběma tvary. Který z nich je však spisovný? Procentuální, anebo procentuelní? Nebo snad pravidla pravopisu umožňují užití obou variant?


Jedna z variant je v tomto případě  z hlediska spisovnosti nepřípustná. Jediným správným tvarem je procentuální. Chybný patvar procentuelní, který se bohužel v psaných i mluvených projevech vyskytuje poměrně často, vznikl nevhodným smísením českého a německého pravopisu.

Se stejným zakončením je pak samozřejmě třeba pracovat i při používání příslovce procentuálně (tvar procentuelně je chybný).

Procentuální, nebo procentuelní? Co nám říkají pravidla pravopisu?
Procentuální, nebo procentuelní?

Procentuální 

(správná varianta)

Procentuelní ×

(chybná varianta)


Příklady použití

Včerejší výkon našich hokejistů se mi líbil, ale jejich procentuální úspěšnost střel na branku nestála za nic.

Pojďme se podívat na procentuálně vyjádřené výsledky předvolebního průzkumu.

Pobírám procentuální podíl ze zisku firmy.


Pošlete tento příspěvek dál! ↓

Zveřejnit odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *