Ředitel × řiditel

Je to přece člověk, který něco řídí. Měli bychom mu tedy říkat řiditel? Anebo je spisovné spíše slovo ředitel?


Podle pravidel pravopisu je správnou variantou samozřejmě pouze tvar ředitel, a to navzdory faktu, že toto slovo opravdu souvisí se slovesem řídit. Jde o to, že postupným vývojem jazyka se od sebe oba výrazy (řídit ředitel) lehce odchýlily. Z původního ie zkrátka zůstalo jednomu i a druhému e. V dnešní češtině tak máme sloveso řídit, ale podstatné jméno ředitel.

Ředitel, nebo řiditel?
Ředitel, nebo řiditel?

Písmeno e pak pochopitelně píšeme i ve slovech, která jsou od podstatného jména ředitel odvozena (ředitelka, ředitelna, ředitelský apod.).

Ředitel

(správná varianta)

Řiditel ×

(chybná varianta)


Příklady použití

Ze začínajícího učitele se brzy vypracoval na ředitele školy.

Jsem ředitel tohohle autobusu.
(z textu písně kapely The Tap Tap)

Dobrý den, pane řediteli!


Pošlete tento příspěvek dál! ↓

Jeden komentář

Zveřejnit odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *