Štítek: přípona -on

Kamion × kamión

Podle Akademického slovníku cizích slov se jedná o „speciálně vybavené velkotonážní motorové vozidlo (skříňové, s plachtou apod.) pro dálkovou, zpravidla mezinárodní silniční...