Afta × aft

Je ta afta, nebo ten aft? V každodenní komunikaci (mluvené i psané) se používají obě varianty. Která z nich je však správná z hlediska pravidel pravopisu? Kodifikační příručky uvádějí jako spisovnou variantu pouze […]

Číst více