Ten koala × ta koala

Víte, jakého rodu je koala? Ženského, anebo mužského?


Pokud se podíváte do slovníku na jmenný rod tohoto slova, budete možná překvapeni. Ve spisovné češtině je totiž koala rodu mužského životného. Správně je tedy ten koala, nikoliv ta koala.

Ten koala, nebo ta koala?
Ten koala, nebo ta koala?

V neformálních projevech se tento výraz často používá i v ženském rodě (v zoo byla koala apod.), což je však chybné. Internetová jazyková příručka ÚJČ AV ČR připisuje tento omyl analogii s podstatným jménem panda.

Ten koala 

(rod mužský životný – správná varianta)

Ta koala ×

(rod ženský – chybná varianta)


Příklady použití

Malý koala, kterého jsme viděli, se narodil v Austrálii.

Koala medvídkovitý je vačnatec s jemnou srstí.


Pošlete tento příspěvek dál! ↓

8 comments

  1. Rod ženský a mužský pak určuje i množné číslo …Správně je “Koalové žijí v Austrálii”, nesprávně pak “Koaly žijí v Austrálii”, přestože ten nesprávný tvar zní lépe

  2. Kdy čeština změnila koalám mluvnické pohlaví? Protože “koalové” místo “koal” jsou novinka, před pěti lety by to takhle nikdo neřekl.

    1. Dobrý den, o novinku se nejedná, ale je pravda, že je v češtině používání tohoto slova odjakživa velmi rozkolísané. Slovník spisovného jazyka českého (vycházel knižně v letech 1960–1971) dokonce skutečně uvádí u podstatného jména koala ženský rod. Mezi výkladovými slovníky i dalšími zdroji je však výjimkou – ostatní slovníky češtiny a také veškeré zoologické práce používají slovo koala výhradně v rodě mužském (koala medvídkovitý).

  3. Dobrý den…a o tom rozhoduje kdo? A hlavně na jakém podkladě? Proč nutit lidem nepřirozenou češtinu? Udělal jsem si soukr.průzkum u asi 20 známých a ani jeden neřekl ten koala!! Jednou nějaký,,odborník,, přijde s tím lopatou,misto s tou???

    1. Koala se skloňuje podle vzoru předseda, všimněte si, že se předseda skloňuje jako žena. Vzory předseda a žena pocházejí ze stejného historického základu (kmen) a od sebe oddělily až v nové češtině. Ve staroslověnštině se skloňovala slova primárně podle zakončení a na rodu nezáleželo. Ten předsed-a, ten fotbalist-a, ten koal-a. Nebo snad říkáte ta fotbalista, ta předseda a ta koala? Jde pouze o sjednocení jazyka.

Zveřejnit odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *