Viceprezident × víceprezident

Viceprezident, nebo víceprezident? Jak se správně nazývá tato funkce? Napsali byste toto slovo s dlouhým, nebo krátkým i?


Výraz, jímž se zde zabýváme, pochopitelně nemá s českou číslovkou více nic společného. Spisovný tvar tohoto slova má tedy v češtině skutečně podobu viceprezident (s krátkým i); totéž pak samozřejmě platí i pro přechýlené podstatné jméno viceprezidentka.

Toto slovo totiž obsahuje předponu vice-, která pochází z latiny. Její původní význam je „v zastoupení“ – viceprezident je někdo, kdo zastupuje prezidenta (je jeho náhradníkem). Stejná předpona se používá třeba i ve slově vicemiss.

Joe Biden byl viceprezident, nebo víceprezident USA?
Joe Biden byl viceprezident, nebo víceprezident USA?

Latinská předpona vice- zhruba odpovídá české předponě místo-. Viceprezident je tedy totéž co místoprezident (srovnejme se slovy místostarosta či místopředseda).

Viceprezident 

(správná varianta)

Víceprezident ×

(chybná varianta)


Příklady použití

Na závěr své politické kariéry se stal viceprezidentem USA.

Za tuto zakázku odpovídá viceprezident naší akciové společnosti.


Pošlete tento příspěvek dál! ↓

Jeden komentář

Zveřejnit odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *