Viceprezident × víceprezident

Viceprezident, nebo víceprezident? Jak se správně nazývá tato funkce? Napsali byste toto slovo s dlouhým, nebo krátkým i?
Výraz, jímž se zde zabýváme, pochopitelně nemá s českou číslovkou více nic společného. Spisovný tvar tohoto slova má tedy v češtině skutečně podobu viceprezident (s krátkým i); totéž pak samozřejmě platí i pro přechýlené podstatné jméno viceprezidentka.

Toto slovo totiž obsahuje předponu vice-, která pochází z latiny. Její původní význam je „v zastoupení“ – viceprezident je někdo, kdo zastupuje prezidenta (je jeho náhradníkem). Stejná předpona se používá třeba i ve slově vicemiss.

Latinská předpona vice- zhruba odpovídá české předponě místo-. Viceprezident je tedy totéž co místoprezident (srovnejme se slovy místostarosta či místopředseda).

Viceprezident 

(správná varianta)

Víceprezident ×

(chybná varianta)


Příklady použití

Na závěr své politické kariéry se stal viceprezidentem USA.

Za tuto zakázku odpovídá viceprezident naší akciové společnosti.


Joe Biden byl viceprezident, nebo víceprezident USA?

Joe Biden byl viceprezident, nebo víceprezident USA?

Pošlete tento příspěvek dál! ↓

Mohlo by se vám líbit...

1 odpověď

  1. Ekton Smith napsal:

    Nu v naší zemi to tak úplně neplatí. Téměř každý je tady více než prezident 😛

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *